خانه پرسش و پاسخ احکام

آیا اگر کسی تعداد دقیق روزه هایی که از او قضا شده است را نداند و توانائی انجام قضای آنها را هم نداشته و از نظر مالی هم توانایی پرداخت کفاره ندا

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1968
  • بازدید: 32
  • منبع: پایگاه حوزه
  • چاپ:

آیا اگر کسی تعداد دقیق روزه هایی که از او قضا شده است را نداند و توانائی انجام قضای آنها را هم نداشته و از نظر مالی هم توانایی پرداخت کفاره ندا

آیا اگر کسی تعداد دقیق روزه هایی که از او قضا شده است را نداند و توانائی انجام قضای آنها را هم نداشته و از نظر مالی هم توانایی پرداخت کفاره ندا

سوال: آیا اگر کسی تعداد دقیق روزه هایی که از او قضا شده است را نداند و توانائی انجام قضای آنها را هم نداشته و از نظر مالی هم توانایی پرداخت کفاره ندارد، تنها استغفار کافی است؟ (با این فرض که اگر بعدا توانایی مالی پیدا کرد فقراء را اطعام کند)

پاسخ:

1- کسی که شک دارد چند روز، روزه قضا بر او واجب است، باید به مقداری که مظنّه حاصل کند که ذمّه‏اش بری‏ء شده روزه بگیرد[1].

2- در مواردی که قضاء روزه بر انسان واجب است و توانایی قضای روزه را دارد با پرداختن کفاره قضای روزه از او ساقط نمی شود. و اگر واقعا قدرت بر انجام قضای روزه یا پرداخت کفاره (در آنجا که باید کفاره بدهد) ندارد لازم است که استغفار کند[2] و هر گاه قدرت پیدا کرد وظیفه خود را انجام دهد.[3]

3- کسی که روزه قضاء بر عهده دارد هر گاه توانست روزه بگیرد، باید نیّت قضاء کند و ثواب استحباب آن را هم انشاء الله خواهد داشت. به هر صورت کسی که می تواند روزه بگیرد و قضای واجب هم بر عهده دارد نمی تواند نیت روزه مستحبی داشته باشد[4].

 

پی نوشتها:
[1]- مجمع الرسائل(المحشی لصاحب الجواهر)، ج‏1، ص: 457.
[2]-توضیح المسائل(المحشی للإمام الخمینی)، ج‏1، ص: 928.
[3]-مجمع المسائل(للگلپایگانی)، ج‏1، ص: 271.
[4]-صراط النجاة(المحشی للشیخ الأنصاری)، ص: 181.