خانه پرسش و پاسخ احکام

آیا می توانم برای پدر و مادرم روزه بگیرم و نماز بخوانم؟

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1980
  • بازدید: 42
  • منبع: پایگاه حوزه
  • چاپ:

آیا می توانم برای پدر و مادرم روزه بگیرم و نماز بخوانم؟

آیا می توانم برای پدر و مادرم روزه بگیرم و نماز بخوانم؟

سوال: آیا می توانم برای پدر و مادرم روزه بگیرم و نماز بخوانم؟

پاسخ:

اگر کسی از دنیا رفته باشد می توان روزه و نماز برای او به جا آورد ولی اگر زنده باشد نمی توان برای او این اعمال را انجام داد.[1]

تا انسان زنده است اگر چه از خواندن نماز قضاهای خود عاجز باشد،دیگری نمی تواند نمازهای او را قضا نماید.[2]


پی نوشت ها:
[1]توضیح المسائل مراجع ج 1 ص 789 مسأله 1390.
[2]توضیح المسائل امام(ره) احکام نماز مسأله1387.