خانه پرسش و پاسخ احکام

آیا نماز و روزه دانشجویان با سایرین فرق دارد؟

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1979
  • بازدید: 26
  • منبع: پایگاه حوزه
  • چاپ:

آیا نماز و روزه دانشجویان با سایرین فرق دارد؟

آیا نماز و روزه دانشجویان با سایرین فرق دارد؟

سوال: آیا نماز و روزه دانشجویان با سایرین فرق دارد؟

پاسخ:

احکام نماز و روزه دانشجویان با سایر اقشار جامعه هیچ فرقی نمی‌کند و این طور نیست که دانشجویان احکام اختصاصی و جدای از سایر افراد داشته باشند مگر این که منظورتان از حیث مسافرت و قصد اقامت و بالنتیجه قصد و یا تمام بودن نماز و روزها باشد که در همه این موارد تمام این احکام در رساله توضیح المسائل مراجع عظام موجود است و با توجه به اختلاف فتواهای مراجع در این مسائل حضرتعالی بایستی به رساله مرجع تقلید خود مراجعه نمائید.