خانه پرسش و پاسخ احکام

اگر غسل واجب داشته باشیم، ولی نتوانیم غسل کنیم، حکم نماز و روزه چیست؟

  • بروزرسانی: دوشنبه 29 ارديبهشت 1399
  • شناسه: 1971
  • بازدید: 33
  • منبع: پایگاه حوزه
  • چاپ:

اگر غسل واجب داشته باشیم، ولی نتوانیم غسل کنیم، حکم نماز و روزه چیست؟

اگر غسل واجب داشته باشیم، ولی نتوانیم غسل کنیم، حکم نماز و روزه چیست؟

سوال: اگر غسل واجب داشته باشیم، ولی نتوانیم غسل کنیم، حکم نماز و روزه چیست؟

پاسخ:

در مواردی که انسان نمی تواند غسل واجب خود را انجام دهد، برای بجای آوردن نماز و روزه باید تیمم بدل از غسل کند.

کیفیت انجام تیمم و موارد آن در توضیح المسائل[1] آمده است.

پی نوشت:
[1]توضیح المسائل مراجع ج 1 ص 385 به بعد.