خانه گنجینه اشعار سایر مناسبت ها

ای ابوطالب! تو عمران و علی، موسای توست

  • بروزرسانی: شنبه 02 فروردين 1399
  • شناسه: 1343
  • بازدید: 26
  • شاعر: موید خراسانی
  • چاپ:

ای ابوطالب! تو عمران و علی، موسای توست

ای ابوطالب! تو عمران و علی، موسای توست

ای ابوطالب! تو عمران و علی، موسای توست
آنکه خدمت بر درش موسی بن عمران می‌کند

فی المثل احمد چو موسی و علی هارون اوست
سرپرستی زین دو را حق بر تو احسان می‌کند

 

ای ابوطالب! چنان کز حق حمایت می‌کنی
این علی یاری از او با تیغ بُرّان می‌کند

 

گر تو در باطن حمایت از پیمبر می‌کنی
او به ظاهر یاری از ختم رسولان می‌کند

 

گر تو تا سرحدّ امکان می‌کنی یاری ز دین
او طرفداری ز دین ما فوق امکان می‌کند

 

این علی بر آرزوهایت تجسم می‌دهد
این علی، تبلیغ حق، ترویج قرآن می‌کند