خانه گنجینه اشعار امام زمان (عج)

بپا کن عاشقا آشوب دل را

  • بروزرسانی: یکشنبه 17 فروردين 1399
  • شناسه: 1764
  • بازدید: 12
  • شاعر: علیرضا امانی اردبیلی
  • چاپ:

بپا کن عاشقا آشوب دل را

بپا کن عاشقا آشوب دل را

میلادیه حضرت امام زمان (عج)

بپا کن عاشقا آشوب دل را
برای شور و حالی عاشقانه
بخوان آهنگ همرازی برای
سرافرازان بزم عارفانه

 

رسید آن کس که نور کهکشانها
ز نور روی او حیران ترین شد
بر آمد ماه دلهای شکسته
که مست نام او ماه زمین شد

 

به حال سجده می خوانم نمازی
که ذکر یار و تسبیحات عشق است
از آیینه شنیدم این سخن را
که این صورت همان مرآت عشق است

 

رسید آن کس که از حرم نگاهش
نیارد مهر و مه سر از گریبان
پریشان آسمان از دوری او
فدای مقدمش باد است و باران

 

فلک سایه بان و ملک پاسبان شد
صدارت نشان و سرادق نشین شد
چه گویم کنون از جلال کسی که
کمالش چنان و مقامش چنین شد

 

ندارم توان تا کنم وصف حسنش
که من کمترین او به اوج جلالت
ندانم چه گویم هر آنچه نگفتم
سخن های دل بود و شرح ارادت