خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فقر و ثروتمندی

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1273
  • بازدید: 21
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فقر و ثروتمندی

تعبیر خواب فقر و ثروتمندی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب فقیر بودن بهتر از ثروتمندی می‌باشد، مخصوصاً اگر در راه دین و پرهیزکاری و آخرت باشد.

اگر ببینی فقیر شده‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو درست و پاک می‌باشد و عاقبت به خیر خواهی شد .

تعبیر خواب ثروتمند شدن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی ثروتمند شده‌ای، تعبیرش نادرستی در دین و ایمان و تباهی عاقبت تو می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی ثروتمند و با خدمه و حشم شده‌ای، یـعـنـی در دنیا به نعمت‌های زیادی می‌رسی، ولی دین و ایمان تو تباه و نابود می‌شود.

جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی لباس ثروتمندان را پوشیده‌ای، یـعـنـی نسبت به جمع آوری مال و اموال حریص خواهی بود.