خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فلفل

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1276
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فلفل

تعبیر خواب فلفل

دیدن فلفل در خواب نشانه غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم. فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.