خانه گنجینه تعبیر خواب ف

تعبیر خواب فنر

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1279
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب فنر

تعبیر خواب فنر

اگر در خواب ببینیم که اتومبیل ما فنرهای نو و محکم دارد، در کار خویش استحکام و قدرت پیدا می کنیم و در رقابت از همگان پیشی می گیریم. اگر اتومبیل ما فنر شکسته و ضعیفی داشته باشد، در کار خود، درمانده می شویم.