خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قارچ

  • بروزرسانی: پنجشنبه 29 اسفند 1398
  • شناسه: 1285
  • بازدید: 6
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قارچ

تعبیر خواب قارچ

دیدن قارچ در خواب و خوردن آن اگر پخته باشد، سود کمی دارد و اگر نه، خیر و فایده زیادی درآن نیست. اگر در خواب ببینید که قارچ را از لای برگ ها و علف های جنگل پیدا می کنید، با کید و تزویر مالی به چنگ می آورید و برای تحصیل مال حرام به نیرنگ متوسل می شوید.