خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قراقروت

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1297
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قراقروت

تعبیر خواب قراقروت

اگر کسی در خواب دیدی که قراقروت که بسیار ترش است می خورد، آدمی ترشرو و بد اخلاق است و اگر آن را در آش می ریخت و از آن آش به کسی داد، قرضدار و فقیر می شود. اگر هم کسی به او داد، از جانبش ضرر می بیند.