خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قرقی

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1303
  • بازدید: 33
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قرقی

تعبیر خواب قرقی

اگر کسی در خواب دید که قرقی رامی دارد، فرزند ارشد خانواده بسیار زرنگ و کارآمد خواهد شد. اگر قرقی غیر رام و غیر مطیعی دارد، فرزند نافرمان و خود رایی خواهد داشت.

به تعبیری دیگر داشتن قرقی ماده رام، زنی زیبا مطیع و پولدار است و اگر زنی قرقی نر در خواب دید، که رام و مطیع بود، شوهری با صفات مردانه خوبی خواهد داشت. مرگ قرقی، فوت یکی از نزدیکان درجه یک و یا به بیماری سختی برای یکی از آنان تعبیر شده است.