خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قصاب

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1306
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قصاب

تعبیر خواب قصاب

اگر کسی که خود در شغل قصابی بود خواب می دید که به کار خود مشغول است، مردم او را آدمی صالح می دانند ولی اگر در خواب قصابی می کرد، نذری دارد که باید ادا کند و اگر با شخصی در خواب به منازعه مشغول بود و به آن شخص با سلاحی برنده مربوط به کار قصابی ضربه ای زد که احتمال فوت آن شخص می رفت، به اندوه و غمی سخت مبتلا می شود.