خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قلعه

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1316
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قلعه

تعبیر خواب قلعه

دیدن قلعه در خواب حصار است و حصار به حفاظ تعبیر می شود. پس اگر دیدید درون قلعه ای هستید از حوادث محفوظ خواهید ماند و به ثروتی می رسید که بتوانید راحت زندگی کنید.