خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قلع

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1315
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قلع

تعبیر خواب قلع

اگر کسی در خواب می خواست از قلع برای سفید کردن مس استفاده کند، در بیداری از غم و اندوه دلهای اطرافیان می کاهد و به آنان کمک می رساند. اگر کسی قلع به او داد، از او انتظار دارند که حوائج آنان را زود رفع کند و سهل انگاری نکند.