خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قناد

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1324
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قناد

تعبیر خواب قناد

قناد در خواب، کسی است که سخنان فریبنده و شیرین می گوید و چرب زبان است اما همه حرفهایش حقیقت ندارد. اگر در خواب ببینید که خودتان قناد شده اید و شیرینی می فروشید، دروغ می گویید و اطرافیان خویش را با سخنان فریبنده،خوش دل نگه می دارید. اگر در خواب دیدید از قنادی شیرینی می خرید، فریفته چیزی یا کسی می شوید که بعدا خودتان به غیر مفید بودن کاری که کرده اید پی می برید.