خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قناری

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1325
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قناری

تعبیر خواب قناری

قناری مرغ غم و رنج است به خصوص اگر زرد یک دست باشد. اگر در خواب ببینید که قناری در قفس دارید که زرد است یا لکه ای زرد به بدنش دیده می شود، با زنی بیمارگونه برخورد خواهید داشت و اگر قناری بخواند و شما در خواب از صدای او خوشتان بیاید، غمگین می شوید.