خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قند

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1326
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قند

تعبیر خواب قند

اگر کسی در خواب دید که قند می شکند، به زودی در خانه اش جشن عروسی و یا عقد و یا خواستگاری برپا می شود . اگر کسی قند فروشی می کرد، به مردم سخنان شیرین می گوید و حرفهایش مردم را مجذوب می کند. تعبیر خوردن قند یا داشتن آن، نفع و مال و سود و بهره است.