خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قوچ

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1328
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قوچ

تعبیر خواب قوچ

دیدن قوچ خیر و برکت و نعمت می باشد. قربانی کردن قوچ در خواب نشان رستگاری بیننده خواب است. قوچ در خواب اگر سفید باشد بهتر از آن است که سیاه باشد. قوچ لاغر و ضعیف فقط نعمت است ولی قدرت نیست.