خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قو

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1323
  • بازدید: 8
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قو

تعبیر خواب قو

دیدن قو در خواب مال و ثروت است و اگر کسی دید قوهای زیادی دارد، به ثروت می رسد. اگر قوها ناله می کردند، خبر بدی به بیننده خواب خواهد رسید. قوی سفید زن ثروتمند است و قوی سیاه خدمتکار است. اگر کسی دید گوشت قو می خورد، از ثروت زنش بهره می برد. دیدن قوی مرده نارضایتی از زندگی تعبیر شده است و پرواز قوها، نشانه این است که به زودی به آرزوهای شیرین خود خواهید رسید.