خانه گنجینه تعبیر خواب ق

تعبیر خواب قیر

  • بروزرسانی: جمعه 01 فروردين 1399
  • شناسه: 1334
  • بازدید: 11
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب قیر

تعبیر خواب قیر

قیر در خواب به روزی انسان تعبیر می شود اما روزی ای که از طریق حرام کسب می شود و کم و زیاد آن بسته به کم و زیادی قیری است که در خواب دیده اید. داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود، وقار و احترام است. چنانچه در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود، مورد احترام مردم قرار خواهید گرفت.

دیدن تعداد زیادی بشکه قیر، مالی است فراوان و خواسته ای است سنگین ولی قیر گسترده مثل قیری که برای گرفتن سوراخ های بام و قایق ها یا اسفالت یا اندود بام ها به کار می رود، گرفتاری است و دست و پاگیری به خصوص اگر پایتان به آن آلوده شود.