خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لانه

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1505
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لانه

تعبیر خواب لانه

اگر کسی در خواب ببیند که در خانه اش مرغی لانه کرده، به سود و منفعت می رسد و اگر در حال ساختن لانه بود، دست به کاری سود آور می زند. اگر دید لانه را خراب کرد، زیان می بیند. اگر لانه را خراب کرد ولی از نو لانه بهتری ساخت، هم از شخصی به او کمک می شود و هم او به شخصی کمک می کند.