خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لبنیات

  • بروزرسانی: پنجشنبه 07 فروردين 1399
  • شناسه: 1510
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لبنیات

تعبیر خواب لبنیات

دیدن لبنیات مانند شیر و ماست و پنیر، نشانه مایه کار و بهبودی اوضاع اقتصادی و اجتماعی بیننده خواب است. دیدن مغازه لبنیاتی در خواب، سعادت در امر ازدواج است.