خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لوستر

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1526
  • بازدید: 28
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لوستر

تعبیر خواب لوستر

تعبیر دیدن لوستر در خواب، این است که از امکانات عالی و غیر منتظره ای به خوبی استفاده می کنید و زندگی بر وفق مرادتان پیش خواهد رفت. اگر ببینید لوستر خانه تان شکسته، اوضاع مالی شما بد خواهد شد و در معامله ای زیان خواهید کرد. لوستر سوخته و خاموش، دلالت بر داشتن آینده ای سخت و به همراه رنج و یا بیماری است.