خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لُنگ

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1522
  • بازدید: 34
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لُنگ

تعبیر خواب لُنگ

اگر کسی خواب ببیند که در حمام لنگ بسته، به حفظ حرمت خود اهمیت می دهد. اما اگر لنگ کهنه و پاره ای بسته بود، تعبیر برعکس است.