خانه گنجینه تعبیر خواب ل

تعبیر خواب لکه

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1520
  • بازدید: 29
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب لکه

تعبیر خواب لکه

تعبیر دیدن لکه بر دستها یا روی لباس خود در خواب، رنج بردن از مسایل کوچک است . دیدن لکه بر دستها یا روی لباس دیگران، تاویلش به ناراحتی آن افراد بر می گردد. اگر روی لباس خواب خود لکه ای ببینید، نشانه خیانت احتمالی همسر است.