خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مارچوبه

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1530
  • بازدید: 26
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مارچوبه

تعبیر خواب مارچوبه

محمد ابن سیرین می گوید: اگر کسی ببیند که مارچوبه از زمین جمع می کرد تعبیر آن رسیدن منفعت است و اگر آن را خام خورد مضرت است.