خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب ماهها (دوازده ماه سال)

  • بروزرسانی: جمعه 08 فروردين 1399
  • شناسه: 1539
  • بازدید: 27
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ماهها (دوازده ماه سال)

تعبیر خواب ماهها (دوازده ماه سال)

دیدن فروردین در خواب، پیدا کردن عزت، اردیبهشت در خواب همدمی با آدم جاهل، خرداد سر و کار داشتن با آدمی دانا، تیر ملاقات با آدمی بی اصل و نسب، مرداد دوستی کردن با آدمی با خیر و برکت، شهریور همراهی با مردی کشاورز، مهرماه با مردی قاضی همنشین شدن، آبان دوستی با شخصی فاسد، آذر دوستی با کسی که سروری دارد، دی همنشینی با آدمی ترشرو و اخمو، بهمن آدمی بسیار بد، و دیدن اسفند همنشینی با آدمی غریب و خوش زبان است.