خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مجروح کردن

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1544
  • بازدید: 31
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مجروح کردن

تعبیر خواب مجروح کردن

اگر کسی در خواب شخصی را مجروح کرد، اگر خون نیامد خوب، و اگر خون آمد تعبیرش ضرر و زیان است. اگر کسی او را مجروح کرد نیز بر همین منوال خواهد بود. اگر کسی بر بدن خود کوفتگی و جراحت زیاد دید، از ثروتش کم می شود.