خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مذی

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1553
  • بازدید: 40
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مذی

تعبیر خواب مذی

مَذی: آبی که از آلت مرد خارج می شود و باعث نشاط و سرور او می گردد و موجب غسل نمی شود.

محمد ابن سیرین می گوید: اگر مذی در خواب ببیند، تعبیرش شادی و نشاط است.