خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مسافر

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1567
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مسافر

تعبیر خواب مسافر

دیدن مسافران چمدان به دست در خواب، نشانه بهبودی اوضاع پیرامون شماست. اگر مسافران در حال رفتن باشند، به ثروت مورد نظر خود دست خواهید یافت. اگر خواب ببینید کشور خود را ترک می کنید، برای تغییر زندگی کنونی خود تلاش خواهید کرد.