خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مطربی

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1578
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مطربی

تعبیر خواب مطربی

اگر کسی دید مطربی می کرد و ساز می نواخت ،به چیزهای حرام رو می آورد و در دیدن مطربی کردن خیری نیست.