خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مغرب و مشرق

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1581
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مغرب و مشرق

تعبیر خواب مغرب و مشرق

دیدن مغرب در خواب، چندان خوب نیست زیرا که جای فرورفتن آفتاب است و معبران گویند جای برآمدن آفتاب یعنی مشرق دیدن خوب است.