خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب منقار

  • بروزرسانی: یکشنبه 10 فروردين 1399
  • شناسه: 1590
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب منقار

تعبیر خواب منقار

اگر کسی ببیند مانند پرندگان دارای منقار بود، به جمع کردن مال حریص است. اگر ببیند پرنده حرام گوشتی مانند کرکس یا عقاب به او نوک زد، نشانه ضرر مالی است. اگر ببیند پرنده حلال گوشتی به او نوک زد، مال به دست می آورد.