خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب منقل

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1591
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب منقل

تعبیر خواب منقل

اگر زنی دید که منقلی را روشن می کند، آن خانه به وسیله آن زن رونق پیدا می کند. اگر مردی دید که منقلی را روشن می کند، آتش کینه و نفاق را روشن می کند. اگر آتش دان منقل از جنس آهن باشد، تعبیرش رونق بسیار برای اهل آن خانه و خاموش کردن آتش نیز تعبیرش خاموش کردن شعله نفاق است.