خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب منی

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1592
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب منی

تعبیر خواب منی

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب منی، مال و اموال بادوام و باثبات می‌باشد. اگر در خواب ببینی از «آلت مردانه» تو منی بیرون آمده است، تعبیرش این است که مال و اموال غریبه‌ای به دست تو خواهد افتاد، در جائی دیگر نیز می‌گوید: تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و اموال به دست می‌آوری.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب منی بر چهار وجه است:
1. پادشاه،
2. افزایش مال و اموال،
3. کاهش مال و اموال،
4. بزرگی (تعبیرهای مختلف).