خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مهمات جنگی

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1604
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مهمات جنگی

تعبیر خواب مهمات جنگی

اگر خواب ببینید با مهمات سر و کار دارید، کاری را قبول خواهید کرد که بعداً برایتان منافع زیادی خواهد داشت. اگر خواب ببینید مهمات تمام شده است، دلالت بر آن دارد که تلاشهایتان بی ثمر خواهد ماند.