خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مه

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1601
  • بازدید: 14
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مه

تعبیر خواب مه

اگر کسی در خواب دید همه جا را مه گرفته، ناراحتی زود گذزی خواهد رسید. اگر مه همه جا را گرفت و به روشنایی مبدل شد، دلیل که کارش نیکو شود.

امام صادق (ع) می فرماید: دیدن نزم در خواب بر چهار وجه است:
1. تحیّر،
2. پوشیدن کارها،
3. بدعت،
4. گمراهی.