خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب موج (امواج)

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1595
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب موج (امواج)

تعبیر خواب موج (امواج)

دیدن موج دریا، علامت آن است که در راه کسب دانش و علم قدم هایی بلند خواهید برداشت. دیدن امواج گل آلود در خواب، نشانه انجام اشتباهی بزرگ در زندگی آینده تان است.