خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب موز

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1597
  • بازدید: 16
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب موز

تعبیر خواب موز

دیدن موز در خواب، نشانه دوستی با فردی است که ظاهرا دوستی با او شیرین است ولی چندان در خور دوستی نیست. اگر خواب ببینید موز می خورید، شغلی پر دردسر را متحمل شده اید. اگر در خواب موزهایی ببینید که رو به فساد هستند، دلالت بر آن دارد که به دردسر خواهید افتاد.