خانه گنجینه تعبیر خواب م

تعبیر خواب مچ پا

  • بروزرسانی: شنبه 09 فروردين 1399
  • شناسه: 1547
  • بازدید: 45
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب مچ پا

تعبیر خواب مچ پا

دیدن مچ زیبای پایی در خواب، نشانه آن است که همسرتان به شما اهانت می کند. اگر زنی در خواب از دیدن مچ پای خود لذت ببرد، در عشق نومید می شود. اگر در خواب مچ پای چاق حیوانی را ببینید، در زندگی آسوده و راحت خواهید بود.

اگر زنی در خواب مچ پای خود را بسیار لاغر ببیند، نومید و بیمار خواهد شد اما اگر مچ پای خود را در خواب چاق ببیند، علامت آن است که آبروی او در خطر بر باد رفتن است.