خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب ناخن

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1613
  • بازدید: 7
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ناخن

تعبیر خواب ناخن

ناخن بلند نشانه زحمت زیاد و مزد کم است. اگر کسی ناخن دست خود را سیاه دید، به مال کسی دست درازی می کند. اگر ناخن پای خود را سیاه دید، به راه کج می رود. ایراد در ناخن ها، رسیدن زیان به بیننده خواب است. سوهان کشیدن ناخن ها، انجام کاری افتخار آفرین در بیداری و ناخنهای شکسته به شکست در کار و یا به بیماری تعبیر شده است.