خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نارگیل

  • بروزرسانی: دوشنبه 11 فروردين 1399
  • شناسه: 1614
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نارگیل

تعبیر خواب نارگیل

دیدن نارگیل در خواب، نشانه نعمت است. اگر ببینید روغن نارگیل دارید، ثروت چرب و نرمی به شما خواهد رسید. شیر نارگیل، کامروایی و رسیدن به ثروت است. نارگیل پوست کنده، نعمت و نارگیل در پوست، نشانه نعمت و ثروتی است که به دست آوردن آن به سختی ممکن می شود.