خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب ناف

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1617
  • بازدید: 13
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ناف

تعبیر خواب ناف

اگر کسی در خواب ناف خود را به طور طبیعی دید، خیر و برکت می یابد ولی اگر نقصی در آن دید، زیان خواهد بود. اگر دید نافش افتاده، زیان مالی خواهد دید. افتادن ناف، همچنین به بی توجهی به زنان و یا طلاق نیز تعبیر می شود.

اگر در خواب ببینید ناف شما متورم و بزرگ شده، معاش شما گسترده و فراخ می شود و رزق و روزی بیشتری می یابید و چنانچه ببینید لاغر و فرو رفته شده از نظر تامین معاش دچار مضیقه و تنگی می شوید. اگر ببینید دو ناف دارید، درآمد دیگری پیدا می کنید و اگر ببینید شکم شما صاف است و ناف ندارید، در کار و حرفه ای که دارید به بن بست می رسید.