خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نامزد و نامزدی

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1619
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نامزد و نامزدی

تعبیر خواب نامزد و نامزدی

لوک اویتنهاو می گوید: تعبیر خواب دیدن نامزد، مردمی بودن است. تعبیر خواب نامزد بودن، ازدواجی موفق در انتظار شماست. تعبیر خواب آن ها را بر سر سفره عقد بردن، آرامش درونی است. تعبیر خواب آنها را مرده دیدن، زندگی مشترک طولانی و خوشبخت است.

 

آنلی بیتون می گوید: تعبیر خواب نامزد خوش برخورد و خوش هیکل، همسرتون مایه سر بلندی شما می شود. تعبیر خواب نامزد بداخلاق و زشت، پشیمانی از ازدواج است. تعبیر خواب بی حرکت بودن نامزدتان، بداقبالی است.

کتاب سرزمین رویاها :
تعبیر خواب شما نامزد می كنید، منتظر مشكلات خانوادگی باشید.
تعبیر خواب به شما قول نامزدی داده شده، مشكلات عشقی در پیش است.
تعبیر خواب دوستان نامزد می كنند، خواسته های شما برآورده می شود.
تعبیر خواب بستگان نامزد می كنند، مشاجرات فامیلی است.
تعبیر خواب نامزد خودتان را ببینید، یك تجربه غم انگیز در انتظار شماست.
تعبیر خواب نامزد دخترتان، یك سوتفاهم بعد از یك مشاجره برطرف می شود.
تعبیر خواب نامزد پسرتان، یك نارضایتی و ناهماهنگی فكری برطرف می شود.
تعبیر خواب نامزد یك شخص دیگر، روحیه شما بسیار قوی و پایدار خواهد بود.
تعبیر خواب نامزدی دختر مجرد این است که، در عشق شانس كمی خواهد داشت.
تعبیر خواب نامزدی بهم می خورد، باید ناكامیها را تحمل كنید.
تعبیر خواب یك نامزدی در بین افراد مرفه اجتماع، دردسر و ناامیدی در آینده است.
تعبیر خواب نامزدی دیگران بهم خورده، شوك است.
تعبیر خواب شخص زیبا و سلامتی نامزد می كند، دسیسه است.
تعبیر خواب شخص آرام و متواضعی نامزد می كند، آینده بسیار روشنی خواهید داشت.