خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نانوایی

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1622
  • بازدید: 17
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نانوایی

تعبیر خواب نانوایی

شما نانوا هستید: منفعت های مختلف مالی در کار خود خواهید داشت.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است :
خواب یک نانوایی : پولدار خواهید شد.
شما در یک نانوایی هستید : امسال سال خوبی برای شما خواهد بود.
یک نانوا (شاطر) مشغول کار در نانوایی : خبرهای بسیار خوش در راه است.
شما نانوا هستید : منفعتهای مختلف مالی در کار خود خواهید داشت.