خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب ناودان

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1623
  • بازدید: 10
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب ناودان

تعبیر خواب ناودان

اگر کسی در خواب دید که برای خانه اش ناودان گذاشته و باران در حد معمول می بارد و از آن جاری است، آن سرزمین به خیر و برکت از جانب خداوند می رسد. اگر باران می آمد ولی از ناودان جاری نبود، ضرر و زیان است و افتادن ناودان، خسارت و زیان تعبیر شده است.