خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نبات

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1625
  • بازدید: 12
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نبات

نبات شیرین است و به نعمت و معیشت و مال و پول تعبیر شده است به خصوص اگر کاسه نبات در خواب ببینید و بلورهای نبات که روی هم انباشته و به هم چسبیده است چون این انباشتگی پول را نشان می دهد و در خواب دیدنش نیکو است.