خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نشاسته

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1633
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نشاسته

تعبیر خواب نشاسته

اگر کسی خواب ببیند که از گندم نشاسته درست می کند، در کارهایش سود و منفعت می یابد و اگر نشاسته را به تنهایی می خورد، به غم و اندوه دچار می شود. اگر در خواب ببینید که غذایی از نشاسته می خورید به نعمت می رسید.