خانه گنجینه تعبیر خواب ن

تعبیر خواب نعل

  • بروزرسانی: سه شنبه 12 فروردين 1399
  • شناسه: 1635
  • بازدید: 9
  • نویسنده: مدیر سایت
  • چاپ:

تعبیر خواب نعل

تعبیر خواب نعل

اگر کسی ببیند نعل سه مرکب اسب، قاطر و الاغ دارد، در هر سه مورد سود و منفعت از جانب شخص بزرگی به او می رسد و کار نعلبندی نیز اگر داشت، نسبت به راه انداختن کار مردم کوشا است و به تعبیر دیگر، سفر در پیش دارد. اگر نعل اسبی را در راه بیابید، شانس به شما روی می آورد و اگر نعل خر و استر بیابید به سفر می روید.